Starostlivosť o chrbticu v staršom veku

[blocksy-content-block id=“3324″]

Problémom starších pacientov je, že majú mnohé pridružené ochorenia, napríklad cievne ochorenia, metabolické ochorenia (cukrovka) alebo endorkrinologické ochorenia (ostopénia a osteoporóza).

Tieto zmeny urýchľujú naprogramované degeneratívne zmeny na medzistavcových platničkách, ktoré môžu sekundárne viesť práve k tomu bolestivému syndrómu. Preto je dôležité, aby dostatočne vyživovali tieto platničky a zastavili ten naprogramovaný proces a spomalili starnutie chrbtice.

Súčasťou správnej životosprávy okrem uvedeného výživového doplnku ide samozrejme aj o správny pohyb , cvičenie , rehabilitáciu, ako i vyváženú stravu a diéty. A samozrejme hydratácia. Nezabúdať aspoň 8 pohárov denne pre starších ľudí, aj keď nie je pocit smädu. To všetko dovolí udržať platničky v dobrej kondícii tak, aby ste sa mohli venovať plnohodnotne svojím rodinám, vnúčatám , koníčkom , práci, prípadne športovým aktivitám.